S:ta Katharinastiftelsen

Vilka existentiella behov har dementa och dess anhöriga? Hur kan samhället, kyrkan och konsten bidra till dessa behov?

Wilhelmina Hoffman, överläkare, rektor, chef på stiftelsen Silviahemmet, direktör på Svenskt Demenscentrum,
Anna-Lena Sörenson, vice ordförande i socialutskottet, tidigare landstingsråd, adjunkt,
Lars Christiansen, fd samordnare för sjukhuskyrkan i Stockholms stift, själavårdslärare på Svenska kyrkans utbildningsinstitut,
Ylva Eggehorn, författare, poet.
Samtalsledare: Jenny Salaj, präst.

Plats
Immanuelskyrkan

Datum
20 september, 2017

Tema

Visa alla tidigare samtal →