S:ta Katharinastiftelsen

Arkiv

Katharina-samtalen handlar om de stora livsfrågorna, om det som på ett grundläggande sätt formar oss som individer. Samtalen måste därför få ta tid. Deltagarna för fram sin syn som möts av någon med ett annat synsätt. Alla får prata till punkt. Alla ska ges möjlighet till samtalets paradox, att man under samtalet förändrar sin egen uppfattning och kanske på motsvarande sätt påverkar den andre.

Målet för varje samtal är att förståelsen för andras inställningar ökar och att man därmed ska känna sig berikad. 

Ämnena hämtas inom livsåskådning, religion, samhälle, politik, juridik, vetenskap, kultur.

Samtal 2018

 

Samtal 2017

 

Samtal 2016

 

Samtal 2015

Samtal 2014

Samtal 2013