S:ta Katharinastiftelsen

Framtiden kommer att skilja sig från nuet. Våra samtal över åsiktsgränserna bestämmer på vilket sätt.

Michael Bjerkhagen, direktor

Goda samtal uppstår i spänningen mellan människors olika övertygelser. Vi möts över gränserna mellan olika kulturer och religioner.

Mats Svegfors, ordförande

Den öppna dialogen är nödvändig för konstruktiva möten. Vi behöver rum där sådana samtal kan föras.

Susanne Wigorts Yngvesson, docent i etik

Dialog innebär ömsesidigt lyssnande. Det kan förändra verkligheten.

Jan Olov Fors, programsekreterare

Nästa Katharina-samtal

NYTT KALENDARIUM I BÖRJAN AV JANUARI.

Info om samtalen:
jan.olov.fors@svenskakyrkan.se


Mer samtal →

Ny rapport

Politiken och det postsekulära Sverige (Rapport 2017:1) – Mats Svegfors

LÄS MER →

Välkommen till S:ta Katharinastiftelsen

Katharina-samtalen handlar om de stora livsfrågorna, om det som på ett grundläggande sätt formar oss som individer och vårt samhälle. Samtalen måste därför få ta tid. Deltagarna för fram sin syn som möts av någon med ett annat synsätt. Alla ska ges möjlighet att möta den andre.

Målet för varje samtal är att förståelsen för andras kunskap, idéer och religion ökar.

Ämnena hämtas inom livsåskådning, religion, samhälle, politik, juridik, vetenskap, kultur.

Årsmöte

25 april 2018, Kungsholms församlingssal, Hantverkargatan 6 kl 19.00 (ingång från kyrkogårdssidan)

Årsmöte för föreningen S:ta Katharinastiftelsens verksamhet. Därefter samtal kring och förslag på relevanta Katharina-samtal till hösten 2018.

KontaktKatharinaWebb 2

margit_sahlin

KATHARINA-SAMTALENS HISTORIA

Margit Sahlin, en av Sveriges första kvinnliga präster, grundade Sankta Katharinastiftelsen 1950. Hon skapade därmed en plats för utbildning och retreat. Ett rum för stillhet, bön och meditation. LÄS MER

Tomas Tranströmer

Tidigt lärde jag känna Margit Sahlin. Länge följde jag hennes viktiga verksamhet på S:ta Katharinastiftelsen. I god mening överskrider den gränser. Den finner det gemensamma där ingen vågade tro att det fanns något gemensamt. Jag hoppas innerligen att Katharinastiftelsen kan leva vidare. Låt oss alla göra det vi kan för att det ska bli så. Det är viktigt för många enskilda människor i deras liv och för oss alla gemensamt.